पृष्ठभरिको नेपालको नक्सा बनाई निम्न तथ्यहरूलाई उपयुक्त सङ्केत प्रयोग गरी भर्नुहोस्

(क) कञ्चनजङ्घा हिमाल

(ख) कर्णाली प्रदेश (ग) अरनिको राजमार्ग

(घ) जुट उत्पादन क्षेत्र

Answer :

Other Questions