Answered

तंतुकमणिकेतील आतील पडदा दुमडण्याचा काय फायदा होतो

Answer :

Answer:

तंतुकमणिकेतील आतील पडदा दुमडण्याचा फायदा होईल तो तंतुकमणिकेच्या प्रकारावर आधारित असतो. जर तंतुकमणिकेची गुणधर्मे दुमडण्यासोबत सामंजस्यपूर्ण असतात अशा प्रकारे, तर तो व्यक्तीला आवडणारा संबंध होता. तंतुकमणिकेचा उपयोग धार्मिक, आध्यात्मिक किंवा रोगनिर्णयातील उपचारसाठी केला जातो. याचप्रमाणे, जर तंतुकमणिकेच्या पड्ड्यावर दुमडण्याचा असलेला फायदा होतो तर तो मानसिक शांतता, स्वास्थ्य वाढीसाठी असू शकतो. पण ह्या विषयात अधिक विद्यार्थ्याचा तपास करणे आवश्यक आहे आणि तंतुकमणिकेचे उपयोग वेद्य व्यक्तीकडे सल्ला द्यायचे आहे.

Answer:

very much faydaa hoto

Explanation:

well which language is this????

Other Questions