Answer :

Ache padosi 1.dusro ki help(madad) karte hai 2.dusro se Irshya(jealousy) nahi karte Bure padosi 1. Apna hak jamakar bura vyavhar karte hai 2. Dusro se acha banane ki koshish karte hai